Məxflik siyasəti

1. Bu Siyasət "QAYNARİNFO" saytının İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz tərkib hissəsidir.

2. Bu Siyasət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alınması, saxlanılması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydalarını müəyyən edir.

3. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyaya açıq şəkildə saytın bazasında yerləşir.

4. Şəxsi məlumatlar bazasının sərəncamçısı Administrasiyadır.

5. Saytda İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə olma zaman, həmçinin saytdan istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi Administrasiyaya şəxsi və digər məlumatları verir. Məlumatın toplanması saytın İstifadəçiləri arasında sorğularının keçirilməsi yolu ilə də həyata keçirilə bilər.

6. İstifadəçi sayta özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa məlumatın verilməsi barədə sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin bu məlumatların Administrasiya tərəfindən işlənilməsinə öz razılığını bildirir.

7. Şəxsi məlumatların işlənilməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə).

8. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri aşağıdakılardır:

• saytın və onun xidmətlərinin, fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;

• göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;

• saytın və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);

• istifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;

• qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.

9. Sayt İstifadəçilər haqqında aşağıdakı məlumatları toplayır:

• Saytdan istifadə zamanı Administrasiyaya İstifadəçi tərəfindən daxil edilən şəxsi məlumatlar İstifadəçinin adı, ata adı və soyadı, yaşı, cinsi, elektron poçt ünvanı və şifrəsi, telefon nömrəsi, İstifadəçinin yerləşdiyi yer, ünvanı, maraq dairəsi, brauzeri, İP ünvanı, işlətdiyi cihazlar və internet bağlantısı ola bilər. 

• Saytın, ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.

10. Sayt/Administrasiya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.

11. Saytın İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, belə İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. 

12. İstifadəçi saytdan istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək imkanına malikdir.

13. İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.

14. Sayt/administrasiya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.

15. Sayt vasitəsilə toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır.
 
COOKİES, VEB-MAYAKLAR, VƏ OXŞAR TEXNOLOGİYALAR
 
1. Sayt informasiyanın saxlanılması üçün cookies fayllarından, veb-mayaklardan və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar saytın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə, sayt xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə (həmçinin təhlükəsizlik), həmçinin reklam məqsədi ilə istifadə olunur.

2. Sayt tərəfindən İstifadəçidən alınan istənilən informasiya, həmçinin cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilməsi avtomatik olaraq həyata keçirilir. İstifadəçi saytın cookies fayllarının onun brauzerində saxlanılmasına öz icazəsini verir.

3. Sayt cookies-dən və oxşar texnologiyalardan, İstifadəçinin brauzerinin fəallığı prosesində İstifadəçinin qurğusunda qalan və cookies, həmçinin də daha uzun müddətli dövr ərzində İstifadəçinin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir. İstifadəçinin belə cookies və oxşar texnologiyaları bloklamağa, silməyə və ya dayandırmağa hüququ var.

4. Cookies – kompüter terminologiyasında saytdan alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən elə anlayışdır ki, İstifadəçinin brauzerində saxlanılır və İstifadəçi sayta təkrar olaraq daxil olursa sayta yönləndirilir. Sayt baş çəkmə vaxtı İstifadəçinin brauzerini qeyd edir. Cookies faylları sistemə giriş və statistika yığımı üçün lazımı məlumatları yazaraq saytdan istifadəni yüngülləşdirir. Cookies faylları özündə şəxsi məlumatları saxlamır.

5. Veb-mayaklar – Saytda, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində, və İstifadəçini müəyyən etmək üçün adətən cookies ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin "nöqtə markörləri" və ya "Şəbəkə mayakları" kimi məlumdur).

6. Oxşar texnologiyalar – lokal ümumi obyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan, "flashcookies" "HTML 5 cookies" kimi, texnologiyalardır. Bu texnologiyalar İstifadəçinin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə bilavasitə idarəetməni tələb edə bilərlər.

7. Cookies-ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün Administrasiya bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. İstifadəçi analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür. Administrasiya zəmanət verir ki, yalnız səlahiyyətli təchizatçılar cookies məlumatlarına girişə malikdirlər.

8. Səlahiyyətli təchizatçılar saytın fəaliyyəti ilə əlaqədar xidmət göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslərdir. Administrasiya saytın uyğun olan xidmətlərinin İstifadəçiyə verilməsi, həmçinin də saytın bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün bəzi səlahiyyətli təchizatçıların xidmətlərindən istifadə edir. Səlahiyyətli təchizatçılar saytın xidmətləri vasitəsilə cookies-i İstifadəçinin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, IP-ünvan və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

9. İstifadəçi brauzerin və ya qurğunun parametrlərində cookies-i idarə etmək hüququna malikdir.

10. Sistemdə olan texniki xarakterli informasiya, məsələn, ip-ünvanlar, sayt tərəfindən şəbəkə avadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər.

11. İstifadəçinin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğun olaraq təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə sayt İstifadəçinin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.
 
MƏXFİLİK SİYASƏTİNƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN DAXİL EDİLMƏSİ
 
1. Administrasiya Məxfilik Siyasətinə birtərəfli qaydada dəyişikliklər edə bilər.

2. İstifadəçi Administrasiya tərəfindən daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı olmadığı halda saytdan istifadəni dayandırmalıdır. İstifadəçi saytdan istifadəni davam etdirdiyi təqdirdə, bütün dəyişiklikləri və Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir.

--> -->